De ani buni rîulețul din centrul satului, este mai degrabă o gunoiște, o rîpă decît un rîu, însă s-ar putea ca în acest an,dacă va fi acceptat proiectul înaintat Fondului Ecologic, acesta să arate altfel. Primăria Colonița a elaborat un proiect pentru consolidarea și amenajarea luncii rîulețului cu organizarea scurgerii apelor pluviale.

De mai bine de 40 de ani, în urma scurgerii apelor pluviale, care au condus la eroziunea solului s-a format această rîpă, care are acum o lungime de aproximativ 1,5 km iar în unele locuri o adîncime de peste 15 metri.  Capac peste toate mai este și indiferența și  lipsa de cultură a locuitorilor care au aruncat și deșeuri acolo, în urma campaniei de salubrizare „Hai Moldova, Hai Colonița” de acolo s-a adunat o remorcă de gunoi printre care: aragazuri, fotolii deteriorate, hoituri, vase de bucătărie  etc.  Toți acești factori au dus la poluarea fîntînilor din zona respectivă, care a fost confirmată prin actele nr 059712 din 04.12.2012 de la Agenția Ecologică Chișinău și nr. 04/4-2379 din 14.06.2012 de la Centrul de Sănătate Publică, Chișinău.  Vara mirosurile eliminate sunt insuportabile, dar și periculoase pentru sănătatea locuitorilor, din cauza eroziunii rîpa a început a se extinde, spre  strada Ștefan cel Mare.

Acest proiect își propune să stopeze impactul negativ de eroziune a  solului, soluționarea problemei scurgerii apelor din sistemele de canalizare neautorizată prin  conectarea  la sistemul centralizat.  Primăria are deja tot dosarul pregătit cu expertizele ecologice, medicale necesare.

Costul total al proiectului este de 4 200 000 lei,  se solicită  și contribuția locatarilor în mărime de 15 % acum rămîne ca Fondul Ecologic să aprobe proiectul și să înceapă lucrările.
Doamne Ajută!