Împarte și vinde. Astfel procedează primarul satului A. Zaporojan la sfîrșit de mandat, cu toate că la început de mandat declara că nu va vinde terenuri. La propunerea primarului A. Zaporojan, consilierii au votat fără multe discuții scoaterea la vînzare a unui teren cu suprafața de 5,921 hectare. Unicul moment despre care consilierii au discutat un pic a fost pretul terenului scos la licitație. Astfel s-a decis vinderea terenului cu cu suprafața de 5,921 hectare (n.r. cod cadastral – 01491010228) la licitație, prețul de start fiind de 30 MILIOANE lei.

„Au parvenit mai multe cereri de la mai multe companii, persoane fizice, cu privire la expunerea la licitație a sectoarelor de teren vis-a-vis de „Hanul lui Vasile”. A fost examinată chestiunea în cadrul comisiei urbanism. S-a propus expunerea la liciație a terenului cu 5 ha, cel mai mic. Prețul inițial a fost propus 2, 3, 4, 5 milioane. În proiectul de decizie nu este îndicat prețul.” – a declarat V. Braghiș, raportorul chestiunii date.

Scoaterea la vînzare a acestui teren a fost făcută pe ultima sută de metri, terenul fiind inclus în ultimul moment în lista terenurilor propuse pentru vînzare (a se vedea proiectul ORDINII de zi și proiectele de DECIZII ale ședinței). În cadrul ședinței ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 7 aprilie 2015 nu a fost numit numărul cadastral al terenului dat, nu au fost aduse argumente privind necesitatea și avantajele vînzării acestui teren.

Se vînd terenuri ca pîinea caldă: încă 8 loturi scoase la licitație6 mai 2015

Menționăm că anterior, consilierul local M. Iarmenco atenționa asupra faptului să sunt interese ascunse asupra terenurilor de vis-a-vis de „Hanul lui Vasile”, și că APL Colonița ar trebui să adopte o poziție strategică în privința acelor terenuri.

Amintim că pînă acum APL Colonița a vîndut terenuri cu suprafețe mici, de citeva zeci de ari. Este o premieră absolută pentru sat vînzarea unui teren cu o suprafață atît de mare.

Video la temă – minutul 15:00-24:19 din ședința Consiliului Sătesc Colonița din 7 aprilie 2015:

[youtube]7K-C2uR_AE8[/youtube]

teren5ha