Strada Decebal din s. Colonița rămâne a fi una din cele mai mediatizate (detalii aici) realizări a Autorității Publice Locale. Probabil din simpla întâmplare iși are domiciliul pe ea și Primarul satului. După lungile discuții aprinse purtate la diferite nivele referitoare la aprobarea și realizarea acestui proiect a mai aparut un aspect ce ține sa-i accentueze rolul de tulburător al liniștii locale, ba chiar mai mult – vine in contradictie directa cu CODUL CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA (Publicat: 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6 art. Nr: 15 Data intrarii in vigoare: 31.05.2009). În intersectia cu strada Unirii au fost amplasate blocuri de beton ce blocheaza accesul (celor care nu au avut norocul sa fie “asfaltați”) pe aceasta superba realizare. În afară de faptul că prin aceasta se știrbește imaginea de reușita locală a acestui proiect, avem de fapt și o contravenție prevazuta în CC al RM, Capitolul XII (Contravenții ce atentează la regimul din transporturi) Articolul 225, ce se referă la blocarea intenționată a arterelor de transport:

(1) Blocarea intenționată a arterelor de transport care a provocat sau care ar putea provoca perturbarea funcționării normale a transportului auto, feroviar, fluvial se sancționează cu amendă de la 50 la 100 de unități convenționale.
(2) Acțiunile specificate la alin.(1) însoțite de pericol pentru viața și sănătatea oamenilor ori săvîrșite în urma înțelegerii prealabile a unui grup de persoane, ori însoțite de controlul nelegitim al încărcăturii, bagajului sau al documentelor, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Sper ca organele de resort să se autosesizeze, și acest impediment sa fie îndepărtat, iar persoanele responsabile de încălcare sancționate conform legislației . În caz contrar, daca ar fi să se continue cu asemenea exemple , colonițenii s-ar trezi intr-o buna zi cu partea neasfaltată a satului blocată, într-un fel de ghetou al noroiului.

În general, presupun ca autoritățile locale ar trebui să lucreze cu mai multă atenție la capitolul îmbunătățirea calității vieții tuturor colonițenilor, prin crearea de condiții egale (inclusiv accesul la căi de transport de calitate) și să nu admită izolarea (realizărilor) prin blocuri de beton.