În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 5 februarie 2008 a fost aprobat Statutul satului Colonița, care reglementează organizarea și funcționarea autoritrății publice locale în satul Colonița.