În data de 8 iunie 2016 a avut loc ședința nr. 8 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei cinci membri. Au fost discutate patru chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr.ChestiuneaDecizie
1Cererile de acordare a ajutorului material cetățenilor s. ColonițaAcceptat
2Modificarea bugetului s. Colonița în partea de venituri și cheltuieli în sumă de 2 123 599 leiAcceptat
3Repartizarea mijloacelor financiare obținute din vînzarea terenurilor APL:
– 356 746 lei contribuția la obiectul construcția rețelelor de canalizare în sec. 306 case,
– 76 222,25 lei contribuția la consolidarea și amenajare luncii rîulețului,
– 58 080 lei + 5 000 (plase) contribuția reparației terenului de mini-fotbal,
– 30 000 lei pentur nivelarea suprafețelor drumurilor din sector 306 case cu evacuarea deșeurilor,
– 234 228 lei datorie la str. Columna lui Traian
Acceptat
4Prelungirea contractelor de muncă la salubritate pînă la sfîrșitul anuluiAcceptat

Download (PDF, 612KB)

bani1