În data de 31 martie 2016 a avut loc ședința nr. 3 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat toți cei cinci membri. Au fost discutate nouă chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr.ChestiuneaDecizie
1Solicitare privind scutirea de plată a copiilor (17 copii)Acceptat
2Acordarea ajutorului material cet. Munteanu ViolaAcceptat
3Demersul administrației instituției preșcolare nr. 24 de a acorda spor la salariuAcceptat
4Casarea mijloacelor fixe conform Proceselor Verbale prezentate de către instituția preșcolară nr. 24Acceptat
5Repartizarea soldului disponibil:
– 12 000 lei – achiziționarea serviciilor de administrare site și ziarului Colonița,
– 47 000 lei – responsabil tehnic „Rețele canalizare 306 case”
Acceptat
6Proiectul de decizie privind angajarea muncitorilor la lucrări publiceAcceptat
7Cu privire la expunere la licitație a loturilorAcceptat
8Modificarea bugetului s. Colonița pentru anul 2016 în partea de vneituri și cheltuieli:
– 400 000 lei contribuția locatarilor,
– 60 000 lei – procurarea combustibilului din mijloacele colectate prestate de serviciul salubrizare.
Acceptat
9Examinarea bugetului pentru anul 2015S-a luat act

Download (PDF, 998KB)

bani1