În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 28 noiembrie 2008 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a aparatului Primăriei satului Colonița, care stabilește modul de organizare și funcționare a aparatului Primăriei satului Colonița.