Participanții la conflictul din Transnistria, domiciliați în satul Colonița sunt rugați să prezinte de urgență la secretarul consiliului sătesc:
– copia legitimației de combatant,
– copia buleinului de identitate.

Actele pot fi depuse în termen de două zile, până la data de 23 februarie inclusiv.
În baza actelor depuse vor fi întocmite listele persoanelor pentru a fi distinși cu distincția de stat Crucea comemorativă „Participant la acțiunile de luptă pentru integrității și independenței Republicii Moldova (1991-1992)”.

Primăria Colonița