Administratorii paginii web www.colonita.md vine cu inițiativa către candidații la funcția de primar în satul Colonița de a explica unele momente legate de activitatea în funcția la care candidează. Am considerat necesar un asemenea dialog din două motive:
1. pentru a vărsa lumină asupra atitudinilor și inițiativelor concrete a candidaților,
2. pentru a putea compara în ce măsură candudatul care a fost ales primar și-a îndeplinit promisiunile electorale.

Mai jos sunt trecute o serie de întrebări legate de activitatea de Primar, la care concurenții electorali s-au angajat să vină cu răspunsuri într-un timp cît mai scurt. Rugăm vizitatorii paginii web să adreseze întrebări concrete către candidații la funcția de primar prin intermediul comentariilor.
Administratorii își rezervă dreptul de a șterge comentariile care nu conțin întrebări concrete către candidații electorali!

Întrebări
?Detalizați fiecare punct din programul dvs. electoral (costuri, surse de finanțare, perioadă de implementare).
?Specificați care sunt proiectele prioritare pentru primul an de mandat și de ce anume?
?Cheltuielile pentru serviciile comunale sunt foarte mari (peste 1 milion de lei în 2010 pentru energie electrică, termică, apă și canalizare). Cum preconizați eficientizarea utilizării serviciilor comunale?
?Care vor fi domeniile prioritare în bugetul pentru anul 2012 și cu cît vor crește finanțările domeniilor respective?
?Cum vedeți dezvoltarea infrastructurii în localitate (asfaltarea drumurilor, asigurarea cu apă/canalizare, electrificare, gazificare)? Vă rugăm să descrieți acțiunile dvs. în această direcție.
?Ce măsuri veți întreprinde în vederea extinderii rețelei de transport public în localitate și a sporirii calității deservirii?
?Activitatea instituțiilor publice din subordinea primăriei (casa de cultură, biblioteca publică, …) lasă mult de dorit. În ce mod veți eficientiza activitatea lor?
?Anual Consiliul Sătesc Colonița angajează un număr de specialiști (17 persoane în 2011), rezultatele activității cărora nu sunt prea vizibile. Cum vedeți eficientizarea activității lor?
?Credeți că actuala componență a funcționarilor publici angajați ai primăriei Colonița vă va permite realizare Proiectelor propuse? Ce alternative propuneti?
?Cum ve-ți asigura transparența activității de primar și a întregului aparat al Primăriei? Ce metode de comunicare/informare ve-ți utiliza?
?Satul Colonița nu are nici o localitate înfrățită. Ce vă propuneți să faceți în această direcție?