Primăria municipiului Chișinău informează despre suspendarea temporară, până la 15 septembrie 2014, a dispozițiilor primarului general, cu privire la intrarea în vigoare a modificării itinerarelor a 27 rute de microbuz suburbane (inclusiv ruta nr. 117). Astfel, urmează a fi operate unele modificări ale itinerarelor rutelor municipale de microbuz, pentru optimizarea prestării serviciului de transportare a călătorilor.

Direcția generală transport public și căi de comunicație va examina toate solicitările și propunerile parvenite din partea primăriilor din suburbii, întreprinderilor, asociațiilor obștești, institutțiilor medicale și de învățământ etc., pentru optimizarea modificării itinerarelor rutelor de microbuz. Ulterior, până la 15 septembrie a.c. va fi propusă spre aprobare o nouă schemă a rețelei de rute care deservesc localitățile suburbane din componența municipiului Chișinău.

În acest context, cetățenii care au propuneri privind modul de optimizare a rutelor de microbuz se pot adresa la Direcția generală transport public și căi de comunicație: tel 0-22-20-46-61, 0-22-20-46-62, 0-22-20-46-80 sau pe e-mail: dirtrans@mail.mddrp@pmc.md. Vor fi examinate toate solicitările care vor parveni din partea comunității cu excepția accesului microbuzelor în perimetrul zonei centrale cât și pe principalele artere ale capitalei, care contravin Strategiei de dezvoltare a transportului public în municipiul Chișinău pentru anii 2014 – 2025.

Dispoziția nr. 926 din 25.08.2014

Direcția Relații Publice,
Primăria mun. Chișinău

microbuz