Pornind de la faptul că S.A. “Apă-Canal” Chișinău, în rezultatul unor inspectări a rețelelor de canalizare a atestat un șir de încălcări flagrante care provoacă dereglări serioase a rețelelor de canalizare deoarece, unii gospodari aruncă gunoiul de grajd în sistemul centralizat de canalizare, deversînd apele pluviale acumulate în aceleași rețele. Acest proces duce la poluarea mediului, cu consecințe alarmante pentru populația din teritoriu.

Primăria satului Colonița se adresează către toți locuitorii satului ca să utilizeze corect sistemul de evacuare a apelor uzate, în caz contrar consumatorii vor fi debranșați de la conducta de alimentare cu apă și canalizare.

Primăria