În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 16 martie 2011 a fost aprobat modul și mărimea cotei-valorice în bunurile agricole imobile atribuite la privatizare.

A fost aprobată lista bunurilor agricole imobile proprietate comună pe cote-părți atribuite în calitate de cotă valorică la privatizarea întreprinderii agricole (anexa nr. 1).

A fost aprobată lista bunurilor agricole imobile proprietate comună pe cote-părți atribuite grupurilor de cotași, conform anexei 2.

A fost aprobată lista persoanelor care dispun de cotă-parte în bunurile agricole imobile proprietate comună pe cote-părți conform anexei nr. 3.

În bunurile agricole în care dreptul de proprietate a persoanelor nu a fost apreciat va fi aprobat suplimentar.