Pe data de 19.08.2016, la ora 10.00, este numită organizarea licitației publice de vânzare a bunului imobil, nr. cadastral 0149109270,  situat în mun. Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare 1 A, evaluat la suma de 314600 lei și expus spre vânzare la suma de 251680 lei (minus 20% din prețul evaluării de 314600 lei).

Proprietarii bunului imobil sunt Luchian Nicolae și Luchian Ana.

Licitația se va desfășura la biroul executorului judecătoresc Valentina Zamșa, pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev 3A, et. 1.

Menționăm că Luchian Nicolae datorează anumite sume de bani cîtorva locuitori ai satului. Dovadă sunt hotăririle Judecătoriei Ciocana.

Amintim că de cîțiva ani Luchian Nicolae este împlicat într-un scandal contra primăriei Colonița în care a procurat un teren și pretinde că a achitat banii, iar primăria neagă faptul că banii au fost depuși. Cazul nu a fost clarificat nici pînă în prezent.

Un nou scandal în Consiliul Sătesc din cauza vinzării ilegale a unui teren aferent, 16 noiembrie 2015

Sursă informației: Monitorul Oficial nr 232-244 (5665-5677) din 29 iulie 2016, pagina 395.

0149109270