În legătură cu efectuarea unor lucrări de reparație, este posibilă o întrerupere programată în livrarea energiei electrice în zilele ce urmează.

Miercuri, 8 iunie 2011, între orele 09:00 și 17:00:
str. 31 August, Albișoara, Asachi, Em. Bucov, Budești, T. Ciobanu, Cucoarelor, Cuza Vodă, Dacilor, Decebal, Eminescu, Greacă, Haiducilor, Hipocrat, Hotin, Mateevici, Movileni, neculce, Răsăritului, Salcîmilor, Sf. Maria, Ștefan cel Mare, Testemițeanu, Tineretului, Togatino, Trandafirilor, Valea lui Simon, Valea Ungurilui, Vatamanu, Vieru, Zorlor, Alexandri, Al. cel Bun, Ciocana Veche, M. Drăgan, Fîntînilor, Hîjdeu, S. Lazo, Mircea cel Bătrîn, Nucarilor, Plecan, Pădurilor, Stejarilor, Valea Lacului, M. Viteazu, Columna lui Traian, Calea Strămoșilor, Fîntîna lui Radu, Teodorovici, L. Istrati, Luceafărul, Teilor, București, Florilor, V. Lupu, Lăutarilor, Ștefan Neaga, Nicolina, Sadoveanu, Tighina, Vadul lui Vodă, Unirii, Calea Basarabiei, str. V. Alecsandri, Ciocana Veche, Eminescu, Hajdeu, Pădurilor, Stejarilor.

Joi, 9 iunie 2011, între orele 09:00 și 17:00:
s. Colonița: str. Budești, Columna lui Traian, Decebal, Togatino.

Sursa: www.ufmoldova.md