Duminică, 9 decembrie 2012, la orele 15, în sala de ședințe a primăriei Colonița va avea loc adunarea locatarilor și agenților economici din str. 31 August și T. Ciobanu.

Tema: Depozitarea și evacuarea gunoiului menajer.

Primăria Colonița

* * * * *

O parte din locuitorii și agenții economici din vecinătate se arată nemulțumiți de faptul amplasării gunoiștei actuale și solicită strămutarea în altă parte. Au fost adresate câteva scrisori, inclusiv în adresa primăriei Colonița.

Legea nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă, prevede în articolul 13(1) d, următoarele: în zonele de protecție a apelor se interzice repartizarea terenurilor pentru depozitarea deșeurilor menajere și de producție.

no images were found