În data de 22 aprilie 2011, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale municipale Chișinău Nr. 1 a hotărît constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale a satului Colonița Nr. 1/16 în următoarea componentă:
1. Sîrghi Elena
2. Eșanu Vitalia
3. Lupașcu Nadejda
4. Carpov Oleg
5. Tabacaru Ecaterina
6. Braghiș Vasile
7. Catruc Ala

În data de 26 aprilie 2011, Consiliul electoral al circumscriptiei electorale a satului Colonița Nr. 1/16 a ales președintele, vice-președintele și secretarul consiliului după cum urmează:
Braghiș Vasile – președinte;
Lupașco Nadejda – vice-președinte;
Catruc Ala – secretar.

Consiliul electoral al circumscriptiei electorale a satului Colonița Nr. 1/16 funcționează de luni pînă vineri, orele 9.00-17.00. Sediul consiliului este în incinta Primăriei Colonița (str. Ștefan cel Mare 3).