Consiliul electoral de circumscripție sătesc Colonița, nr. 1/16, în cadrul ședinței din 19 mai 2011, prin Hotărîrea Nr. 21, atenționează toți concurenții electorali la necesitatea respectării legislației privind modul de amplasare a publicității electorale.

La CEC Colonița au parvenit două contestații din partea concurentului electoral Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat din Moldova privind sancționarea concurentului electoral Partidul European pentru plasarea unui panou electoral pe fasada Casei de Cultură din s. Colonița. Prin decizia CEC Colonița, concurentul electoral Partidul European a fost obligat pînă în data de 22 mai 2011, să demonteze panoul electoral instalat pe fasada Casei de Cultură.

Locurile speciale de afișaj electoral pe teritoriul satului Colonița:
1. Panoul din preajma Primăriei satului Colonița, str. Ștefan cel Mare, 3
2. Panou, str. Ștefan cel Mare, intersecție cu str. Budești
3. Panoul din preajma Casei de cultură, str. Ștefan cel Mare, 35
4. Pavilionul stației terminus de autobuze, str. Budești

Localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii pe teritoriul satului Colonița:
1. Sala de festivități, Casa de cultură din satul Colonița
2. Sala de ședințe a Primăriei satului Colonița, str. Ștefan cel Mare, 3