Primăria satului Colonița va încheia un contract de asociere cu Federația de fotbal din Moldova cu privire la restaurarea terenului sportiv din localitate. Această decizie a fost luată la Consiliul local Colonița din 8 decembrie 2010.

Contractul de asociere constă în faptul că Federația de Fotbal va amenaja terenul sportiv, va construi tribune și cabine de schimb, iar în locul acestor servicii, Federația va putea da în arendă terenul anumitor echipe, pentru antrenamente.

Consilierii și-au exprimat doleanța ca în contract să fie stipulate anumite cerințe, pentru ca respectiva înțelegere să nu fie în detrimentul tinerilor din sat.

O problemă înaintea realizării acestui contract de asociere este faptul că terenul face parte din extravilan, fiind destinat pășunilor, după Planul Urbanistic al localității. Acesta va trebui transferat în intravilanul satului – procedură care ar putea îndelunga realizarea acest proiect.