În cadrul ședinței Consiliului Sătesc Colonița din 4 august 2011, a fost aprobat Programul de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011 – 2015 care are drept scop stabilizarea situației epidemice a tuberculozei în sat. Colonita pe parcursul următorilor 5 ani.

OBIECTIVE PRINCIPALE :
– Coordonarea activității organelor publice locale și Centrului de Sănătate în realizarea măsurilor de control și profilaxie a TBC;
– Stabilizarea nivelului incidenței globale prin TBC, cu reducerea acesteia pînă la 85,0 la 100.00 populație și formalor MDR până la 4%;
– Reducerea nivelului indicelui mortalității prin TBC;
– Depistarea a cel puțin 70 % dintre cazurile estimate de TbC pulmonară cu microscopie pozitivă;
– Examinarea maximală a contigentului din grupul de risc, inclusiv copii;
– Obținerea succesului la tratamentul specific a formelor BK pozitive până la 80%.

STRATEGII PRIORITARE ALE PROGRAMULUI: Fortificarea capacităților de control al tuberculozei clasice, sensibile la tratament standartizat

SCOPUL: Consolidarea eforturilor Primăriei, Centrului de Sănătate în asigurarea instituirii controlului asupra TBC clasice, sensibile la tratamentul antituberculos standartizat, în prevenirea răspîndirii infecției în sat. Colonita și a dezvoltării formelor de tuberculoză multirezistentă.

Descarcă Programul de control și profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011 – 2015.