În dimineața zilei de 24 ianuarie 2017, Valeriu Ciorbă, reprezentantul www.colonita.eu a fost contactat de către inspectorul F. Țurcanu de la Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice, fiind rugat să se prezinte la sediul CCCI. Dl. Ciorbă a cerut o solicitare în scris. Astfel în după masa aceleiași zile, la adresele de email indicate pe www.colonita.eu a fost expediată solicitarea.

Suntem informați despre faptul că: Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice al INI al IGP la moment examinează materialul cu nr. 391 din 28.12.2016, înregistrat în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni și incidente, pe faptul adresării primarului sat. Colonița cet. Zaporojan Angela. Astfel, în conformitate cu prevederile pct. 11, art. 25 din Legea nr. 320 din 27.12.2012 „cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului”, se solicită administrației www.colonita.eu prezența pe adresa or. Chișinău, str. Bucurie 14, of. 319, la data de 27.01.2016, orele 08.30.

Articolului 25 din Legea nr. 320 din 27.12.2012 „cu privire la activitatea Poliției și statutul polițistului” prevede împuternicirile polițistului, iar punctul 11:  să invite în sediul Poliției persoanele a căror prezență este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor Poliției, cu aducerea la cunoștință, în formă scrisă, a scopului și motivului invitației.

Menționăm că Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice este o subdiviziune a Inspectoratului Național de Investigații, structură care face parte din Inspectoratul General al Poliției.

Download (PDF, 589KB)