În data de 7 noiembrie 2012, ora 16:00 a avut loc ședința Comisiei Administrative pe lângă primăria Colonița, la care au participat patru din cei șase membrii ai comisiei. Informația privind organizarea
ședinței comisiei a fost transmisă membrilor în dimineața prima jumătate a aceleiași zile. Deasemenea au fost prezenți la ședință și Botnari Ion, seful sectorului de poliție nr 7 în componența căruia intră și postul de poliție Colonița. Dl. Botnari l-a prezentat membrilor comisiei pe noul șef de post de poliție Colonița – Petru Vasilenco, numit prin ordin în data de 26.10.2012 și întrat în exercitarea atribuții de serviciu în data de 02.11.2012.

În cadrul ședinței au fost examinate cca. 20 de cazuri de încălcare a regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale (Articolul 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova) și câteva plângeri ale cetățenilor, pentru care au fost întocmite procese verbale de constatare.

La ședința dată au fost invitați pentru a da explicații și persoanele vizate, dintre care mai s-au prezentat puțin de jumătate. Toți locuitorii au dat asigurări precum că curățenia în preajma gospodăriilor vizate a fost făcută.

În cadrul examinării proceselor verbale, membrii comisiei au fost informați despre situațiile respective. Secretarul primăriei a informat comisia despre faptul că ceia care nu s-au prezentat au fost contactați telefonic, majoritatea dintre ai au declarat că au făcut curățenie.

Comisia a stabilit ca în toate cauzele examinate, polițistul de sector să verifice la fața locului faptul asigurării curățeniei și să informeze comisia la ședința următoare.

Dl. Banari Ion a recomandat de a exclude polițistul de sector din componența Comisiei Administrative pe lângă primăria Colonița, care este agent constatator și nu poate avea statut de membru al comisiei. Președintele comisiei, Zaporojan Angela a propus de a-l înlocui pe dl. Dîșliuc Iurie cu un o persoană locuitoare a satului, care cunoaște locuitorii și situația de facto. Modificările în componența comisiei urmează a fi propuse și aprobate de către Consiliul Sătesc Colonița. Componența actuală a Comisiei Administrative pe lîngă primăria Colonița a fost aprobată prin decizia nr. 9/5 din 4 noiembrie 2011 a Consiliului Sătesc Colonița (pag. 6).

[youtube]hWNfz3KkeqQ[/youtube]