1. Finisarea conectării la conducta de gaz de pe străzile Răsăritului,V. Lupu, Valea Ungurului, Teilor, Ion Vatamanu, Miorița;
2. Conectarea la apeduct a caselor de pe străzile Movileni, Ciocana Veche, M.
Eminescu;
3. Implementarea proiectului ce ține de canalizarea str. Alexandru cel Bun, B. P. Hajdeu, Columna lui Traian, Ciocana Veche, M. Viteazul, Stejarilor, V. Lupu, Pădurii și proiectarea sistemului de canalizare pe str. M. Eminescu,
Valea lui Simon, Dacilor;
4. Soluționarea problemei rîpei din sat de pe str. Dacilor și prevenirea eroziunii solurilor și a apariției rîpei pe strada Unirii;
5. Eficientizarea activității Primăriei:
a) Organizarea adunărilor generale la fiecare 6 luni despre activitatea Primarului și a Consiliului local;
b) Stabilirea legăturii dintre Primărie și Consiliul local cu locuitorii satului prin intermediul persoanelor delegate de la fiecare sector;
c) Susținerea activității site-ului, ziarului satului cît și crearea postului de radio local;
6. Soluționarea problemei ce ține de gunoiștea din sat și evacuarea gunoiului centralizat (tomberoane);
7. Iluminarea strazilor;
8. Susținerea tinerilor sportivi prin:
– Amenajarea stadionului de fotbal cu renovarea gazonului;
– Implicarea echipelor sportive din sat în competițiile sportive municipale și susținerea lor financiare (transport și echipament).
9. Modernizarea și amenajarea parcului de odihnă din fața Primăriei (Memorial);
10. Crearea terenurilor de joacă pentru copii în mai multe sectoare ale satului;
11. Crearea unei APLP pentru gestionarea blocurilor de locuit de pe str. B. P. Hajdeu, 31 august, M. Cibotaru;
12. Reparația capitală a Casei de Cultură și eficientizarea activității ei;
13. Reconstrucția sediului școlii vechi cu ulterioara creare a Centrului de Creație și Agrement pentru copii și adulți;
14. Reîntoarcerea grădiniței privatizate la balanța Primăriei.