Primărița satului Colonița din municipiul Chișinău, Angela Zaporojan, a fost suspendată din funcție, vineri, 27 aprilie, după ce, acum o lună, a fost condamnată penal, pentru depățirea atribuțiilor de serviciu.  Ea se face vinovată de demolarea gardului bisericii din localitate și divizarea unei licitații publice în achiziții de valoare mică, contrar prevederilor legislației în vigoare.  Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a condamnat-o pe Angela Zaporojan în baza art. 328 alin. (1) Cod Penal al RM, stabilindu-i pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 400 (patru sute) unități convenționale – 8000 (opt mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe termen de 4 ani.  

Edilul este la al doilea mandat de primar. În 2011 și 2015, Angela Zaporojan a fost aleasă în fruntea satului pe listele Partidului Liberal Democrat, formațiune pe care a părăsit-o în noiembrie 2015.  Acum o săptămînă, Angela Zaporojan a devenit membră a Partidului Democrat.  

Decizia de suspendare din funcția de primar a fost luatră de Consiliul local Colonița, care a ales-o în funcție de primar-interimar pe Lidia Ghimpu, consilieră din partea Partidului Liberal. Lidia Ghimpu a fost contracandidata Angelei Zaporojan în scrutinul electoral din 2015. Ea este de profesie  inginer-fizician.   

Angela Zaporojan a fost  învinuită de procurori că, pe parcursul anului 2014, activând în funcția de primar al satului  Colonița, fiind persoană publică, acționând intenționat în vederea evitării procedurilor de achiziții legale (cererea ofertelor de prețuri), sub pretextul contribuirii la construcția gardului Bisericii Nașterea Maicii Domnului din  Colonița, contrar prevederilor pct. 4 și 15 din Regulamentul achizițiilor publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148 din 14.02.2008, a divizat achiziția materialelor de construcții în trei contracte de achiziții publice de valoare mică în sumă totală de 95.645 lei. Unul dintre contracte  cu  nr. 15 din 20.02.2014, în sumă de 39.795 lei, semnat cu SRL „Metal-Exim”, în scopul achiziționării unui gard din fier cu elemente forjate, al doilea contract cu nr. 34 din 28.07.2014, în sumă de 47.895,50 lei, semnat cu SC „Tincomerț-Grup”, viza  achiziționarea  materialelor de construcții (cherestea, armură, ciment, pietriș, nisip și prundiș), iar al treilea  contract cu nr. 45 din 29.08.2014, în sumă de 8000 lei, semnat cu SRL „StadromGrup”, viza achiziționarea  plăcilor din piatră. În acest mod, contrar prevederilor art. 14, 29, 76 și 77 din Legea privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, art.4 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006 și art. 7, 8, 27 și 30 alin.1 din Legea privind finanțele publice locale nr. 379-XV din 16.10.2003, în conformitate cu care autoritățile administrației publice locale prevăd și respectiv execută cheltuieli în scopul asigurării funcționării instituțiilor publice și serviciilor publice din unitatea administrativ-teritorială conform prevederilor normative sus-menționate, în lipsa unei decizii a Consiliului local, depășind atribuțiile acordate de lege, ignorând faptul că Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din s. Colonița, mun. Chișinău, conform prevederilor art. 3, 17 și 39 din Legea privind libertatea de conștiință, de gândire și de religie nr.125-XVI din 11.05.20017 și pct. 33 din Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Statutului provizoriu de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe din Moldova (Eparhiei de Chișinău și Moldova a Patriarhiei Moscovei) nr.848 din 23.12.1992, este persoană juridică cu patrimoniu distinct proprietate a Bisericii Ortodoxe din Moldova, Zaporojan Angela, a efectuat cheltuieli contrar destinației stabilite de către Consiliul local, din articolul II. 3. a Anexei nr. 1 la Decizia Consiliului satului Colonița nr.1/1 din 22.01.2014 („gospodăria comunală și gospodăria de exploatare a fondului de locuințe”), în suma totală de 95.654,50 lei, considerabilă pentru interesele satului Colonița, în vederea construcției gardului, care urmează a fi demolat în conformitate cu prevederile art.53 din Legea nr.1530 din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor, deoarece a fost construit în locul unei părți componente a monumentului istoric luat sub ocrotirea statului – Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din satul Colonița (inclus sub nr. 282 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531-XII din 22.07.1993).

În conformitate cu art. 64 alin. (31 ) Cod Penal al RM, condamnata este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 ore din momentul în care hotărârea devine executorie. 

Sursa: anticoruptie.md