Începînd cu luna februarie 2012, deținătorii de loturi pe lângă casă (grădini), vor fi invitați la primăria Colonița, unde reprezentantul primăriei le va oferi explicații privind etapele și procedura de parcelare a terenului pentru transformare în terenuri pentru construcții locative. Pentru a putea finisa proiectul de parcelare a masivului, este necesar acordul (prin semnătură) a tuturor deținătorilor de terenuri.
Anunțul a fost făcut de către primarul satului Colonița în cadrul adunării satului din data de 29 ianuarie 2012.

Consiliul Sătesc Colonița, în cadrul ședinței din data de 14 aprilie 2011, a decis trecerea în hotarul intravilanului s. Colonița a terenurilor atribuite în proprietate ca loturi pe lîngă casă (grădini), care se vor considera terenuri destinate construcțiilor locative, după cum urmează:
Sectoarele (masivele) cu numerele cadastrale: 0149104, 0149206, 0149207, 0149208, 0149105, 0149113, 0149108 (amplasarea sectoarelor poate fi văzută pe portalul www.geoportal.md).

Proprietarii terenurilor (loturilor) cu destinație