Joi, 27 septembrie 2012, ora 9:00, în ședința Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, va avea loc deliberarea pe cazul: Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat împotriva Consiliului sătesc Colonița, intervenienți accesorii, Viorel Ghimp, Tatiana Ghimp cu privire la anularea deciziei Consiliului sătesc Colonița nr.4/3 din 25 iunie 2009 și cererea de chemare în judecată a Primăriei satului Colonița, Consiliul sătesc Colonița împotriva lui Ghimp Viorel , Tatiana Ghimp, intervenineți accesorii Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat , Organul Cadastral Teritorial Chișinău cu privire la recunoașterea după Primăria satului Colonița a dreptului de proprietate asupra obiectului grădinița de copii amplasată pe adresa mun.Chișinău, satul Colonița, str.B.P.Hajdeu , 5 cu numărul cadastral 0149107138.01, obligarea OCT Chișinău de a radia dreptuirile lui Viorel Ghimp asupra obiectului Grădinița de copii și înscrierea drepturilor de proprietate a Primăriei satului Colonița asupra imobilului grădinița de copii.
Număr dosar 2ra-1128/12, CA Chișinău.

În componența completului nr. 5 de judecători care va examina cazul intră Doagă Valeriu, Clima Nicolae, Șumcov Nicolae, Cimpoi Iulia, Macinskaia Vera.

Războiul continuă: încă o bătălie pentru grădinița de copii nefinisată, 19 septembrie 2012

Amintim că ședința din data de 19 septembrie 2012 a fost amânata pentru 27 septembrie 2012, ora 9:00, alte ședințe anterioare au avut loc în data 11 iulie 2012, 13 iulie 2012, 3 mai 2012.

[VIDEO] Localnicii de la Colonița luptă pentru grădinița din sat, TV7, 19 septembrie 2012

Sursa: www.csj.md