imorarescuIon Morărescu
Născut la 12 martie 1956,Comuna Butuceni, județul Orhei, Moldova

Studii:
1967-1971    Școala de Pictură din or. Orhei
1971-1976    Școala Republicană de Arte plastice “Alexandru Plămădeală”.
1980-1985    Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chisinău Facultatea de  Grafică si Pictură.

Consacrare
1989     Lector superior la Catedra de Pictură a Facultății de Arte Plastice și Design a UPS “Ion Creangă”.
1991     Membru titular al UAP din Moldova.

Foto de la vernisajul expoziției personale Ion Morărescu: Expresie în 3D pot fi văzute la pe pagina web www.infoghid.md

Sursa: www.infoghid.md