Neregulile Achizițiilor Publice din satul Colonița au fost incluse în Raportului nr. 3 de monitorizare a achizițiilor publice în cadrul proiectului “Banii Publici sunt și banii Mei”! la pagina 16. Iată sumarul neregulilor depistate:

Cu o atitudine mai deosebită s-au confruntat colegii de la Colonița. Astfel, În baza legii noi a achizițiilor publice, reprezentanții AO ”Generația mea” au depus 2 demersuri de includere în grupul de lucru achiziții. În primul caz a fost emisă dispoziția primarului de includere în grupul de lucru. Au solicitat acces la ofertele depuse, însă de fiecare dată le-a fost refuzat, pînă în ziu desfășurării ședinței de evaluare a ofertelor. Atunci li s-a propus examineze și să evalueze ofertele în valoare de cca. 1,5 mln lei timp de 10 minute înainte de ședința de evaluare. În aceste condiții, reprezentantul asociației a formulat o Opinie separată în care au fost expuse situațiile dubioase și abuzurile grupului de lucru achiziții expuse remarcate.

Situațiile dubioase și abuzurile grupului de lucru achiziții expuse în Opinie Separată, 7 septembrie 2016

În al doilea caz, primarul NU a emis dispoziția de includere în grupul de lucru, ceia ce reprezintă o încălcare a legii.
În cel de-al doile caz, la 19 Septembrie a fost depus Demersul din partea AO “Generația Mea” adresat Primăriei Colonița cu privire la includerea în grupul de lucru, pentru procedurii COP 1616-op/16, desfășurată la 22 Sepetembrie, a Dlui Valeriu Ciorbă, fiind formulat conform prevederelor p.6 a Regulamentului adoptat prin HG 667 din 27 Mai 2016. După depunerea Demersului, Președinta ONG-ului “Generația Mea” a fost contactată telefonic de către juristul Primăriei Colonița care a solicitat acte suplimentare, și anume – copia statutului ONG-ului “Generația Mea”, poziția și împuternicirile Dlui Valeriu Ciorbă, copia Contractului cu Portalul Colonita.eu. Pe data de 20 Septembrie, către ONG “Generația Mea” a fost transmisă o scrisoare electronică (scrisoarea nu includea numărul, data, ștampila și semnătura) din partea Primăriei Colonița în care se solicita copia Extrasului din Registru a persoanelor juridice sau statutului AO “Generația Mea”. La data deschiderii ofertelor Dul Valeriu Ciorbă nu a fost inclus în calitate de membru a grupului de lucru. Totodată, demersul depus de către ONG nu a fost restituit, așa cum prevede Regulmentul sus-menționat (pct. 7 ” În cazul în care cererea nu corespunde condițiilor prevăzute la pct. 6, autoritatea contractantă va restitui cererea respectivă pentru perfectarea corespunzătoare)”.

Primaria Colonița deloc transparentă – confirmat prin acțiunile primarului, 27 septembrie 2016

Cu privire la acest caz, am formulat o scrisoare către Ministerul Finanțelor și AAP, explicînd situația și propunînd modificarea punctului 6 al Regulamentului sus-menționat. Tindem să credem că Regulamentul ar trebui să prevadă exhaustive lista de documente care trebuie prezentată alături de cerere și/sau poate fi solicitată de autoritatea contractantă. Actualmente, Regulamentul prevede: ”Cererea prevăzută la pct. 5 va cuprinde cel puțin: denumirea organizației, numele și prenumele reprezentantului acesteia, copia de pe documentul ce confirmă împuternicirile sau numele și prenumele persoanei fizice; adresa juridică și poștală sau adresa de domiciliu; datele de contact, inclusiv adresa electronică; procedura de achiziție la care solicită să fie inclus în componența grupului de lucru.”

Încălcarea Legii Achizițiilor Publice de către Primăria Colonița adusă la cunoștința Autorităților Centrale12 octombrie 2016

Raportului nr. 3 de monitorizare a achizițiilor publice a fost elaborat în cadrul Proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!” implementat de către Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Centrul de Investigații Jurnalistice, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de National Endowment for Democracy.

banii_mei