Pe durata unui an de zile, un grup de lucru va efectua analiza comparativă a utilizării banilor publici în două din suburbii ale municipiului Chișinău – satul Colonița și orașul Cricova. Din componența grupului de lucru fac parte două persoane: Valeriu Ciorbă și Mircea Brenici.

Proiectul prevede crearea la Chișinău și Bălți, a unor grupuri de lucru de monitorizare a bugetelor locale care vor urmări utilizarea banilor publici, desfășurarea procesului bugetar, vizite la instituțiile finanțate din bani publici, pentru a ferifica anumite aspecte legate de utilizarea conform destinașiei a banilor publici, vor asista la licitațiile publice de procurare a bunurilor și serviciilor pentru comunitate, discutînd cu cetățenii și funcționarii publici despre eficiența utilizării banilor publici în diferite domenii etc.

Proiectul “Monitorizarea utilizării banilor publici la Chișinău și Bălți” este parte a campaniei “Cere socoteală pentru banii publici!” și este implementat de către Asociația Presei Independente și finanțat de către Fundația Soros-Moldova.