DGFin_rasp_NELa solicitarea scrisă a portalului web www.colonita.eu, Direcția Generală Finanțe a Consiliului Municipal Chișinău a prezentat Nota explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru trimestrul III, 2012. Răspunsul a fost expediat în data de 18.12.2012.

Menționăm faptul că raportul financiar pentru trimestrul III, 2012, al primăriei Colonița a fost prezentat cu întârziere de 9 zile, fapt confirmat în procesul verbal.

La data de 01.10.2012, primăria Colonița avea datorii cu termenul de achitare expirat în sumă de 1 083,8 mii lei.

Proces Verbal
Notă explicativă la Raportul privind executarea bugetului satului Colonița pentru trimestrul III, 2012 

* * * * * * *

SUMAR din nota explicativă

Partea de venituri a bugetului Primăriei s. Colonița pe trimestrul III, 2012 a fost executată în sumă de 5 296,6 mii lei, la nivel de 70,0 la sută.

Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei s. Colonița a fost executat în sumă de 5 514,7 mii lei sau la nivel de 76,6% din prevederile planului precizat pe această perioadă – 7 195,5 mii lei.

Grupa ”Învățămîntul”
Grădinița de copii – 1 175,4 mii lei. Contingent de copii – 148. Costul al unui copil – 7 942 lei.
Liceul ”Gh. Ghimpu” – 2 579,7 mii lei. Contingent de elevi – 440. Costul al unui elev – 5 863 mii lei.
Contabilitate centralizată – 58,5 mii lei.

Grupa ”Cultura, arta și acțiuni pentru tineret” 
Biblioteci – nefolosiți 41,7 mii lei;
Palate și case de cultură – nefolosiți 131,1 mii lei.

Grupa ”Asistența socială și susținerea socială” – 171,4 mii lei sau 86,9 % din planul precizat.

Suma datoriilor cu termenul de achitare expirat a constituit 1 083,8 mii lei, situația de la 01.10.2012 – în comparație cu datele de la începutul anului curent.
Datoriile creditoare cu termenul de achitare expirat în sumă de 224,4 mii lei reprezintă datoriile formate la art. 241.00 Investiții capitale.

Download (PDF, 7.62MB)