Partea de venituri a bugetului Primăriei s. Colonița pe semestrul I, 2014 a fost executată în sumă de 2 391,1 mii lei, la nivel de 54,7 la sută.

Partea de cheltuieli a bugetului Primăriei s. Colonița a fost executat în sumă de 1 612,2 mii lei sau la nivel de 36,8% din prevederile planului precizat pe această perioadă – 4 378,6 mii lei.

Grupa ”Învățămîntul”
Grădinița de copii – executate 951,3 mii lei din 1 740,9 mii lei planificați.
Contabilitate centralizată – executate 39,8 mii lei din 104 mii lei planificați.

Grupa ”Cultura, arta și acțiuni pentru tineret” 
Instituții de cultură – executate 63,5 mii lei din 250,2 mii lei planificați.

Grupa ”Asistența socială și susținerea socială” – executați 200,4 mii lei din 229 mii lei planificați.

Grupa  „Gospodăria comunală și de exploatare a fondului de locuințe”
Amenajarea teritoriului – executate 312,1 mii lei din 187,6 mii lei planificați,
Cheltuieli capitale – 319,9 mii lei din 2 800 mii lei planificați.

Suma datoriilor cu termenul de achitare expirat a constituit 198,6 mii lei.
Datoriile creditoare reprezintă 1 268,7 mii lei.

Sursa: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de baza la data de 30 iunie

Download (PDF, 1.85MB)

buget