diplom 3Efortul portalului www.colonita.eu, a fost apreciat cu premiul trei (300 USD) în cadrul concursului “Cea mai eficientă campanie media de monitorizare a utilizării banilor publici”.

Menționăm că acest efort, realizat absolut dezinteresat de către echipa www.colonita.eu, este pentru a oferi comunității noastre o calitate sporita a activității Administrația Publică Locală (APL) orientată spre beneficiul cetățenilor.  În cazul nostru, când nu există o deschidere și o inițiativă clară a APL Colonița în ceea ce privește transparența actului decizional, a fost destul de greu sa obținem informații pentru materialele publicate.

De asemenea, constatăm cu regret ca Primăria Colonița nu a participat la concursul  “Cea mai buna acțiune de implicarea a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor” adresat  APL-rilor în  cadrul aceluiași proiect.  APL-urile premiate  din s. Bahranesti, or. Cantemir, c. Calfa au reușit să realizeze practici extraordinare cu implicarea locuitorilor în beneficiul comunității. Implicarea în procesul decizional a locuitorilor are ca efect edificarea respectului reciproc cu APL, ce oferă posibilități sporite de realizare a proiectelor locale. Dacă nu se  reușește acest lucru, comunitățile nu au decât de pierdut.

Premierea a avut loc în cadrul evenimentului organizat de Asociația Presei Independente (API) și Fundația Soros-Moldova pe data de 29 martie 2013, cu genericul “Implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și în monitorizarea îndeplinirii deciziilor adoptate: realitățile anului 2012“.
Concursul s-a desfășurat în cadrul proiectului “Promovarea bunelor practici de monitorizare a procesului decizional la nivel local”, implementat de API și Fundația Soros-Moldova.