www.colonita.eu face public Raportul operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pentru perioada 1 ianuarie-19 februarie 2013, document oferit de Primăria Colonița. Mai jos este prezentat un sumar al raportului financiar. Rapoartele similare pentru anii precedenți au fost publicate anterior și pot fi descărcate: 20122011, 2010.

Câteva explicații pentru a fi înțelese cifrele mai ușor:
cheltuieli aprobate – reprezintă suma anuală de bani aprobată inițial în bugetul pentru anul în curs, de obicei sunt anumite normative care stabilesc aceste sume.
cheltuieli precizate – reprezintă suma anuală de bani rămasă după modificările liniei de buget respective efectuate de către Consiliului Sătesc, adică poate fi mărită prin alocare de fonduri suplimentare sau poate fi micșorată prin realocări către alte linii de buget,
executat – reprezintă suma de bani cheltuită pentru linia de buget respectivă.

* * * * *
Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de baza pentru perioada 01.01-19.02.2013:
Venituri, aprobate anual – 2 230 900 lei, precizate anual – 2 381 200 lei, precizate pe perioada de gestiune – 494 600 lei, executat – 90 200 lei, adică 18,2%.
Transferuri curente de la bugetele municipale: aprobate anual – 1 072 700 lei, precizate anual – 1 072 700 lei, precizate pe perioada de gestiune – 178 800 lei, executat – 0 lei, adică 0%.
Cheltuieli, aprobate anual – 2 330 900 lei, precizate anual – 2 481 200 lei, precizate pe perioada de gestiune – 691 400 lei, executat – 240 800 lei, adică 34,8%.

Download (PDF, 91KB)

raport