Facturile pentru energia termică a instituțiilor publice este o povară grea pentru bugetul satului. La toate astea se mai adaugă și acțiunile sau inacțiunile primăriei Colonița, care datorită neachitării la timp a facturilor, doar în anul 2013, a generat pierderi suplimentare la bugetul satului de 23 387,47 lei.

termocom

Este vorba despre două cazuri de judecată, ambele înaintate de către S.A. „Termocom” împotriva primăriei Colonița, ambele pierdute de către primărie. Astfel instanța a obligat primăria Colonița să achite datoriile către furnizorul de căldură în sumă totală de 364 582,67 lei, plus încasări suplimentare a taxei de stat de 23 387,47 lei. Primar al satului

Colonița este Zaporojan Angela, iar reprezentantul primăriei în instanțe este juristul Braghiș Vasile.

Primul dosar a fost creat la data de 20-08-2012, în baza cererii S.A. „Termocom” împotriva primăriei Colonița privind executarea obligațiilor. Cererea a fost admisă în ședința din 07-11-2012, iar în ședința din 27-03-2013 a fost pronunțată hotărârea de a incasa de la primăria Colonița în beneficiul S.A. „Termocom”, datoria pentru energia termică livrată în suma de 322 724,92 lei și în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 22 131,74 lei.

Al doilea dosar, a fost creat la data de 02-08-2013, în baza cererii S.A. „Termocom” împotriva primăriei Colonița privind încasarea datoriei. Ședința de judecată din 06-11-2013 a fost amânată în baza solicitării reprezentantul pârâtului (n.r. Braghiș Vasile). Cererea a fost admisă în ședința din 25-11-2013, tot în aceiași zi fiind pronunțată hotărârea de a incasa de la primăria Colonița în beneficiul S.A. „Termocom”, în procedura planului suma de 41 857,75 lei cu titlu de datorie pentru energia termică pentru perioada 01.10.2012-31.10.2013, și în beneficiul statului taxa de stat în mărime de 1 255,73 lei.

www.colonita.eu a scris la începutul acestui an despre faptul neachitării de către primăria Colonița a facturilor pentru căldură.

Datoriile primăriei Colonița scoase prin instanța de judecată, 21 decembrie 2012

La începutul anului 2013, Judecătoria Ciocana a emis o altă hotărâre prin care a obligat primăria Colonița să achite o datorie către Cantina Adolescența în sumă de 5 623 lei 40 bani și cheltuieli de judecată în sumă de 270 lei.

Judecata a obligat primăria Colonița să achite o datorie din anul 2011, 24 ianuarie 2013

Download (PDF, 89KB)

Download (PDF, 98KB)