În proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2013 a fost prevăzute alocații financiare pentru satul Colonița. Suma transferurilor de la bugetul municipiului Chișinău va constitui 4 374 900 lei în anul 2013.

Transferurile de la bugetul municipal Chișinău la bugetul Satul Colonița pe anul 2013 – 1 072 700 lei.
Liceul Teoretic “Gheorghe Ghimpu”, în care învață 435 elevi, va primi bani direct din bugetul municipal în anul 2013 – 3 285 800 lei.

Proiectele de infrastructură pentru anul 2013:
Reparația capitală a clădirii Primăriei din satul Colonița – 300 000 lei. În anul trecut, 2012, pentru aceste lucrări au mai fost cheltuiți 100 000 lei.
Reparația capitală și reconstrucția acoperișului Centrului de Creație și Agrement din comuna Colonița – 1 000 000 lei.
Construcția apeductului și canalizării menajer-fecaloide pe str. Valea Ungurului din satul Colonița – 225 200 lei. În anul trecut, 2012, pentru aceste lucrări au mai fost cheltuiți 1 340 000 lei.
Construcția rețelelor de canalizare și apeduct pe str. V. Simion, Dacilor, Movileni din satul Colonița – 1 500 000 lei.
Gazificarea satului Colonița, 260 de case – 277 000 lei.

Amintim că în anul 2012, primăria Colonița a beneficiat de la bugetul municipal de peste 5 milioane lei.

Bani municipali pentru satul Colonița în anul 2012 – peste 5 milioane lei, 8 iunie 2012