Procuratura mun. Chișinău, oficiul Ciocana informează că la moment (28.08.2017), în cadrul procesului penal nr. 985 din 03.04.2017 nu a fost adoptată o hotărîre, iar pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, Procuratura a dispus la 25.08.2017 executarea unui set concret de indicații.

DEFICIENȚE SEMNIFICATIVE ale managementului financiar în primăria Colonița depistate de Inspecția Financiară, 4 august 2017

Prin Ordonanța din 25 august 2017, Anastasia Juravliova, Procuror în Procuratura mun, Chișinău, oficiul Ciocana, dispune:
1. A respinge propunerea OUP Sergiu Stîngaci înaintat în cadrul procesului-penal nr. 685 din 03.04.2017 înregistrat în R-1 a IP Ciocana al DP mun. Chișinău pe faptul admiterii de către factorii de decizie a Primăriei com. Colonița a unor încălcări la gestionarea patrimoniului public și finanțelor publice, deoarece nu sunt circumstanțele care împiedică urmărirea penală.
2. A restitui actele acumulate organului de urmărire penală pentru a completarea procesului penal.
3. A înștiința persoanele autorizate despre hptărîrea adoptată.

Informația a fost oferită de către consilierii locali ai fracțiunii Partidului Liberal.

Download (PDF, 868KB)