În data de 26 iunie 2017, în incinta primăriei Colonița a avut loc deschiderea ofertelor Achiziției Publice prin Cererea ofertelor de prețuri 799-op/17 – Produse alimentare pentru gradinița „Izvoraș” din s. Colonița. Anunțul despre procedura dată precum și informațiile publicate în Buletinul Achizițiilor Publice au fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița în data de 18 iunie 2017.

Dosare de participare au fost depuse opt. La ședința dată a fost prezenți reprezentanții a doi ofertanți.

Procesul Verbal al ședinței de deschidere a ofertelor a fost plasat pe pagina web oficială a primăriei Colonița în data de 27 iunie 2017

Video integral al procedurii de deschidere a ofertelor: