Pe data de 02 Noiembrie 2016 Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și Centrul de Investigații Jurnalistice au organizat masa rotundă de prezentare a celui de-al treilea Raport de Monitorizare a Achizițiilor Publice.
În cadrul evenimentului, au fost prezentate rezultatele monitorizării achizițiilor publice pentru perioada mai 2016 -septembrie 2016, efectuate de 30 de autorități contractante din țară, de asemenea și rezultatele investigațiilor jurnalistice realizate de Centrul de Investigații Jurnalistice, cu referire la achizițiile publice.

Neregulile Achizițiilor Publice din satul Colonița au fost incluse în raportul respectiv la pagina 16.

Numărul contractelor analizate este mai mic decît cel planificat. Motivul de bază este austeritatea bugetară cu care s-a confruntat Republica Moldova pe parcursul ultimului an, fapt care a limitat semnificativ posibilitățile autorităților contractante de a efectua achiziții. O altă cauză însă rezidă și în îngrădirea accesului la informația referitoare la achizițiile publice de către anumite autorități publice. În pofida dificultăților întîmpinate, organizațiile implicate în proiect, au reușit să analizeze un număr suficient de dosare care le permite constatarea anumitor fapte referitoare la problematica achizițiilor în Moldova.

În perioada iunie – septembrie 2016 în cadrul proiectului ”Banii Publici sunt și Banii Mei” au fost publicate 13 investigații jurnalistice. Materialele au fost realizate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice la unele subiecte existând o colaborare cu jurnaliști de la ”Ziarul de gardă” și ”Ziarul Național”. Investigațiile au fost preluate de numeroase ziare naționale și regionale/locale, posturi de radio și TV, portaluri de știri și agenții de presă. Acestea sunt publicate pe portalul www.anticoruptie.md

Raportul a fost elaborat în cadrul Proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!” implementat de către Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă și Centrul de Investigații Jurnalistice, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de National Endowment for Democracy.

Sursa: www.ager.md

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

ager3_