În data de 4 august 2016 a avut loc ședința nr. 9 a comisiei buget, finanțe, economie și reforme a Consiliului Sătesc Colonița la care au participat patru membri. Au fost discutate șapte chestiuni.

Informații furnizate de fracțiunea PL din Consiliul Sătesc Colonița.

Nr. Chestiunea Decizie
1 Demersul Liceului teoretic Gh. Ghimpu privind acordarea ajutorului financiar în sumă de 10 000 lei pentru reparații curente Acceptat
2 Demersul Grădiniței nr. 24 cu privire la schimbarea pătucurilor Respins pînă la prezentarea devizului de cheltuieli
3 Adresrea în privința îndeplinirii deciziei 1/15 din 12.02.2015 a CS Colonița Respins
4 Acordarea ajutorului material cet. Tagigeva Natalia, Iliușina Vasilița, Ivasiuc Lidia Acceptat
5 Scutirea de plată părintească a cet. Tagigeva Natalia (tagigev Marat), Colesnic Maria (Colesnic Dorin-Daniel), Railean Elena (Hranovschi Valentina) Acceptat
6 Repartizarea mijloacelor financiare din vînzarea terenurilor:
– 167 000 lei pentru contribuție la canalizare sec. 306 case
– 167 040 lei pentru indicatoare rutiere
– 20 835 lei pentru achitarea datoriei „Lumteh”
Acceptat
7 Alocarea sumei de 45 000 lei pentru procurarea produselor alimentare la grădinița nr. 24 Acceptat

Download (PDF, 601KB)

bani1