Primăria satului Colonița a fost catalogată drept autoritate deloc transparentă în Top-ul autorităților transparente, prezentat în Raportul Nr.2 de monitorizare a achizițiilor publice al proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

Punctaj acordat pentru transparența autorității publice:

Rubrica achizitii Plan Achiziții elaborat Plan Achiziții publicat Acces la dosare Scor total
Primăria Colonița  0 0 0 10 10
Primăria Grătiești  0 10 0 30 40

Transparența Autorității publice în prima (I) și a doua (II) etapă de monitorizare:

Pagina web
I   |   II
Rubrica achiziții
I   |   II
Plan Achiziții elaborat
I   |   II
Plan Achiziții publicat
I   |   II
Oferirea accesului la dosare
I   |   II
Primăria Colonița Da  |  Da Nu  |  Nu Nu  |  Nu Nu  |  Nu Da  |  Nu
Primăria Grătiești Nu  |  Nu Nu  |  Nu Nu  |  Da Nu  |  Nu Da  |  Da

În perioada decembrie 2015 – aprilie 2016, Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă împreună cu organizațiile partenere ale proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”, au monitorizat în total 358 de proceduri de achiziții publice, dintre care: 183 licitații deschise (LP), 141. cereri ale ofertelor de prețuri (COP), 27 cereri ale ofertelor de prețuri fără publicare (COPF) și 7 achiziții dintr-o singură sursă (OSS). Acest număr este mai mic decît cel planificat. O bună parte din procedurile de achiziții care erau preconizate de a fi evaluate, nu au putut fi analizate din motiv că autoritățile contractante au refuzat să ofere acces la informația din dosarele de achiziții. Curios este faptul că din zece autorități monitorizate în Chișinău, trei au considerat oportun să ne ofere acces la dosare, iar altele șapte au refuzat, fiecare invocînd motive diferite, cum ar fi, de exemplu, secretul comercial sau că legea nu-i obligă să ne ofere asemenea informație. AGER a înaintat cereri de chemare în judecată împotriva autorităților care au refuzat să ofere acces la informația cu privire la achiziții (inclusiv primăria Colonița).

În pofida dificultăților întîmpinate, organizațiile implicate în proiect, au reușit să analizeze un număr suficient de dosare care le permite constatarea anumitor fapte referitoare la problematica achizițiilor în Moldova.

Video integral de la evenimentul de prezentare a raportului, precum și Raportul propriu zis i-l găsiți mai jos:

Download (PDF, 1.4MB)

AGER_rap2