În anul 2013, pe linia de buget „Gospodaria comunală”, primăria Colonița a utilizat 592 185 lei  11 bani (93,7%) din cei 631 790 lei prevăzuți. În anul trecut, 39 604,89 lei au ramas neutilizați.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 74 300 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița și ale locuitorilor satului.

Menționăm că banii de pe linia dată de buget au fost utilizați prin intermediul instituției publice – primăria Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile liniei de buget „Gospodaria comunală”:

Anul 2013 Suma anuală aprobată în buget, lei Suma anuală precizată în buget, lei Executat total, lei Devieri executat către suma anuală precizată, lei Devieri executat către suma anuală precizată, %
Gospodaria comunală
74300.00 631790.00 592185.11 -39604.89 93.7
 Plata marfurilor si serviciilor
12390.00 12305.12 -84.88 99.3
Servicii de transport 5770.00 5723.37 -46.63 99.2
Reparatii curente ale utilajului si inventarului 2000.00 1966.25 -33.75 98.3
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate 4620.00 4615.50 -4.50 99.9
Transferuri pentru amenajarea teritoriilor 74300.00 325690.00 317389.33 -8300.67 97.5
Investitii capitale in constructia obiectelor comunale 276200.00 245387.50 -30812.50 88.8
Procurarea mijloacelor fixe 10000.00 9600.00 -400.00 96.0
Reparatia capitala a mijloacelor de transport 7510.00 7503.16 -6.84 99.9

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

servcom