În anul 2013, pentru Căminul Cultural din satul Colonița, primăria a utilizat 57 872 lei 82 bani (68,7%) din cei  84 274 lei prevăzuți. În anul trecut, 26 401,18 lei au ramas neutilizați.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 57 400 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Căminul cultural Colonița pe linii de buget:

Anul 2013 Suma anuală aprobată în buget, lei Suma anuală precizată în buget, lei Executat total, lei Devieri executat către suma anuală precizată, lei Devieri executat către suma anuală precizată, %
Căminul cultural Colonița 57400.00 84274.00 57872.82 -26401.18 68.7
Retribuirea muncii 37600.00 30600.00 30394.44 -205.56 99.3
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii  8000.00 7000.00 6765.61 -234.39 96.7
Plata marfurilor si serviciilor 10600.00 45474.00 19683.20 -25790.80 43.3
Energia electrica 800.00 3174.00 3174.00 100.0
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc 2000.00 1300.00  300.00 -1000.00 23.1
Apă și canalizare 25700.00 909.20  -24790.80 3.5
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate 7800.00 15300.00 15300.00 100.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii 1200.00 1200.00 1029.57 -170.43 85.8

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

bani