În anul 2013, Contabilitatea centralizată Colonița a utilizat 83 852 lei (94,1%) din cei  89 130 lei prevăzuți. În anul trecut, au ramas neutilizați 5 078 lei.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 83 600 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Contabilității centralizate Colonița pe linii de buget:

Anul 2013 Suma anuală aprobată în buget, lei Suma anuală precizată în buget, lei Executat total, lei Devieri executat către suma anuală precizată, lei Devieri executat către suma anuală precizată, %
Contabilitatea centralizată Colonița 83600.00 89130.00 83852.00 -5278.00 94.1
Retribuirea muncii 46800.00 52800.00 52800.00 100.0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 10200.00 11520.00 11520.00 100.0
Plata marfurilor si serviciilor 22000.00 20000.00 16222.00 -3778.00 81.1
Rechizite de birou,materiale si obiecte de uz gospodaresc 5000.00 5000.00 5000.00 100.0
Reparatii curente ale utilajului si inventarului 6500.00 6500.00 6500.00 100,0
Lucrari de informatica si de calcul 10500.00  6900.00 6835.00 -65.00 99.1
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate 1600.00 900.00  -700.00 56.3
Deplasări în interes de serviciu în interiorul tarii 3000.00 3000.00 1500.00 -1500.00 50.0
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii 1600.00 1810.00 1810.00 100.0

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

contabilitate