În anul 2013, autoritatea executivă a administrației publice locale – primăria Colonița, a utilizat 1 485 769 lei 35 bani (97,3%) din cei  1 526 910 lei prevăzuți. În anul precedent, primăria Colonița nu a valorificat  41 140 lei 65 bani.

Pentru anul 2013, au fost aprobați 440 400 lei, restul banilor reprezentînd alocații ale primăriei municipiului Chișinău și ale Consiliului Sătesc Colonița.

Amintim că primarul Zaporojan Angela a refuzat să ofere informații despre angajații primărie Colonița, precum și despre Achizițiile Publice ale primăriei Colonița.

În tabelul de mai jos sunt trecute cheltuielile Primăriei Colonița pe linii de buget:

Anul 2013 Suma anuală aprobată în buget, lei Suma anuală precizată în buget, lei Executat total, lei Devieri executat către suma anuală precizată, lei Devieri executat către suma anuală precizată, %
Primaria Colonita  440400,00   1526910,00   1485769,35   -41140,65  97,3
Retribuirea muncii  272100,00  287090,00  287090,00  100,0
Contributii de asigurari sociale de stat obligatorii 60000,00 63910,00 100,0
Plata marfurilor si serviciilor 99300,00 209800,00 169981,00 -39819,00 81,0
Energia electrica 22000,00 22000,00 20112,25 -1887,75 91,4
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc 6000,00 33500,00 21617,40  -11882,60 64,5
Rechizite de birou, materiale si obiecte de uz gospodaresc 6000,00 33500,00 21617,40  -11882,60 64,5
Energia termica 46300,00 88300,00 71157,75 -17142,25 80,6
Servicii de telecomunicatie si de posta 9000,00 23400.00 20739,34 -2660,66 88,6
Servicii de transport 6000,00 22290,00 22290,00 100,0
Lucrari de informatica si de calcul 5000,00 3600,00 3600,00 100,0
Apa si canalizare 5000,00 3000,00 1960,26 -1039,74 65,3
Marfuri si servicii neatribuite altor alineate 13710,00 8504,00 -5206,00 62,0
Deplasări în interes de serviciu în interiorul tarii 4500,00 4476,00 -24,00 99,5
Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala achitate de patroni in interiorul tarii 9000,00 9600,00 9600,00 100,0
Indemnizatii pentru incapacitatea temporara de muncă 2010,00 2009,25 -0,75 100,0
Reparatia capitala a cladirilor administrative 950000,00 948703,10 -1296,90 99,9

Sursă date: Raport operativ privind executarea bugetului primăriei Colonița pe venituri și cheltuieli de bază pentru anul 2013.

bani