Cu toate că „nu poți același măr să-l vinzi la două persoane” (declara juristul primăriei, min 51:05 din VIDEO) , primăria Colonița face acest lucru. Ba mai mult, oficial nu recunoaște și învinuește celelalte părți.

Astfel, după vinderea ilegală a terenului, refuzul recunoașterii oficiale a acestui fapt, prin impunere de către decizia irevocabilă a instanței de judecată, primăria Colonița vinde repetat terenul aferent fostului magazin din centul satului, amplasat pe str. 31 August nr. 7, suprafața 0,0886 ha. Prețul pentru vînzare a fost de 85 837,92 lei. Discuțiie asupra acestui subiect au degenerat în ceartă, find însoțite de numeroase învinuiri (video mai jos).

Menționăm faptul că și atunci și acum în funcția de jurist al primăriei Colonița este Braghiș Vasile. Actualul primar Zaporojan Angela și actualii consilieri locali Ghimpu Lidia și Cheptene Ion, au deținut funcția de consilier local în perioada vînzării și refuzului recunoașterii ilegalității vînzării. Aceste persoane sunt direct responsabile de ilegalitatea dată.

Evenimentele majore în ordine cronologică:
1. Anul 2009, 18 mai. Consiliul Sătesc Colonița, prin decizia nr. 3/11 din data de 18 mai 2009, „a aprobat” doar cu 6 voturi (fiind necesare 7 voturi) contractul de vînzare-cumpărare a ternului dat către Luchian Nicolae, care era doar unul din proprietarii imobilului respectiv. Deasemenea a fost semnat contractul de vînzare-cumpărare a terenului. La moment, cumpărătorul, Luchian N. afirmă ca a depus pe contul primăriei o parte din suma pentru teren, iar primăria Colonița afirmă ca pe cont nu a ajuns nici un banuț.
2. Anul 2011, 11 mai. Un alt proprietar al imobilului respectiv – Consum COOP Budești, prin cerere prealabilă a solicitat Consiliului Sătesc anularea deciziei de vânzare cumpărare. Reacția Consiliului Sătesc a fost respingerea cererii prin votul a 12 consilieri – decizia nr. 2/9 din 11 mai 2011.
3. Anul 2011, 20 aprilie. Un dosar în instanță, care s-a încheiat cu hotărârea de a declara nulă decizia Consiliului Sătesc Colonița nr. 3/11 din data de 18 mai 2009 și de a anula trei contracte de vânzare-cumpărare a terenului dat.
4. Anul 2014, 25 martie. Un alt dosar în instanță, care s-a încheiat cu hotărârea irevocabilă de a declara nulă decizia Consiliului Sătesc Colonița nr. 3/11 din data de 18 mai 2009 și de a anula trei contracte de vânzare-cumpărare a terenului dat (Dosar nr. 22-2-5216-18092012. Hotărîrea Judecătoriei Ciocana din 25-03-2014).
5. 29 aprilie 2015, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție pronunță decizia irevocabilă de respingere a recursului declarat de Luchian Nicolae David. Se menține încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 ianuarie 2015, cu privire la declararea nulității deciziei cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent imobilului și a contractelor de vînzare-cumpărare a imobilului și modificarea înregistrărilor din Registrul bunurilor imobile.
6. 21 octombrie 2015, Consiliul Sătesc Colonița recunoaște forțat și tacit ilegalitățile comise (prin proiectul de decizie propus spre aprobare). Se amînă examinarea chestiunii pentru o ședință ulterioară.

Video la temă (minutul 22:00-54:50):
[youtube]f8fM_jPfMSA[/youtube]

teren_magazin