Și în anul 2010, Administrația Publică Locală din Colonița a „lucrat” insistent pentru a soluționa problema salubrizării localității și a reciclării gunoiului. Pentru data de 10 februarie 2010 de către primăria Colonița a fost planificată o licitație pentru amplasarea unei microuzine pentru prelucrarea deșeurilor menajere.

Primăria Colonița nu a făcut publică nici o informație despre faptul petrecerii licitaței și despre rezultatele ei. Menționăm că responsabil direct de organizarea și desfășurarea licitației respective a fost Zaporojan Angela. La acel moment dumneaei era președinte al grupului de lucru pentru achiziții din cadrul primăriei Colonița, funcție care a deținut-o în perioada anilor 2009 – 2011, când era consilier local.

* * * * *
Concurs
Autoritatea contractantă: Primăria s. Colonița
Obiectul achiziției: amplasarea unei microuzine pentru prelucrarea deșeurilor menajere
Locul eliberării documentelor și desfășurării licitației: Primăria s. Colonița
Termenul limită de depunere a ofertelor: 10 februarie 2010, ora 10.30
Data desfășurării licitației: 10 februarie 2010, ora 11.00
Contract: Tel: 57-92-40, 57-91-64, 079959506

Surse:
Buletinul Achizițiilor Publice nr. 2-01
www.chisinau.md