Situație foarte stranie în satul Colonița: două cladiri de menire socială foarte importante se află pe terenuri individuale. În baza de date a portalului www.geoportal.md, terenul cu numărul cadastral 01491100056, pe care se află grădinița de copii nr. 24 din satul Colonița este teren individual. Clădirea grădiniței nu este marcată ca fiind bun imobil înregistrat.

Aceiași situație este și cu terenul și imobilul clădirii bisericii din satul Colonița cu hramul