Imobilul Gradinița nefinisată pentru 160 locuri amplasată pe str.  B. P. Hașdeu din s. Colonița constă din teren pentru construcții (cod cadastral 0149107138) cu suprafața de 0,4925 ha și construcție (cod cadastral 0149107138.01) cu suprafața de 1 113 m2.

Dreptul de proprietate asupra terenului (0149107138), cota parte 1.0 este al satul Colonița. Temei al înscrierii este Dispoziția primăriai Colonița nr. 13-d din 14.03.2003.

Dreptul de proprietate asupra clădirii (0149107138.01), cotă parte 1.0 sunt Ghimp Viorel și Ghimp Tatiana. Temei al înscrierii sunt: Act Titlu Executoriu nr. – din 12.05.2015 (0100/15/99419); Decizia Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al CSJ nr.- din 27.09.2012 (0100/15/99419) [Înscris provizoriu]; Hotărîrea în numele Legii nf. f/n din 14.05.2009 (0100/09/45245); Hotărîrea Judecătoriei nr. 3-2405/2010 din 09.04.2010 (0100/12/139079)

„Gradinița nefinisată” rămîne sub sechestru, 2 aprilie 2015

În noiembrie 2012, clădirea au trecut în proprietatea satului Colonița, prin Decizia Colegiului Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție Nr. dosar 2ra-1128/12 din 27.09.2012 (0100/12/130302). În septembrie 2013, dreptul de proprietate al clădirii este transmis primăriei s. Colonița.

Începînd cu anul 2010, asupra terenului și clădirii au fost aplicate 10 sechestre și interdicții, ultima fiind aplicată la data de 21.10.2016 asupra clădirii: interdicție, încheierea executorului judecătoresc Gutu Svetlana; menținută prin încheierea nr. 074-1217/14 din 31.10.2016. Ultima interdicție și încă una nu erau stinse pînă la data obținerii informațiilor din registul Cadastru (13.12.2016).

Material realizat în cadrul proiectului „Banii Publici sunt și Banii Mei!”.

Vedeți mai jos extrasul cadastral la data de 13.12.2016:

Download (PDF, 1.33MB)