Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a judecat în ședință publică apelul procurorului în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău, Lealin Iuri, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 03 august 2016, în cauza penală privind învinuirea lui Tofan Victor, Mazîl Iurie, ambii pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod penal. Zaporojan Angela, primar al s. Colonița, mun. Chișinău, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 328 alin. (1) Cod penal.

Cauza s-a aflat în procedură:
– în instanța de fond: 07.07.2015-03.08.2016;
– în instanța de apel: 23.08.2016-18.04.2017.

. . .

În temeiul celor elucidate și expuse, călăuzindu-se de prevederile art. 415 alin. (1) pct. 2), art. 417-418 Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău,

DECIDE:

Admite apelul procurorului în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău, Lealin Iuri, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Ciocana, mun. Chișinău din 03 august 2016, casează sentința atacată în partea motivului achitării lui Tofan Victor și Mazîl Iurie pronunțând o nouă hotărâre în această parte potrivit ordinii stabilite pentru prima instanță prin care:
Tofan Victor și Mazîl Iurie învinuiți în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 221 Cod penal, prin aplicarea art. 10 alin. (1) Cod penal, se achită pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală.
În rest sentința atacată se menține.
Decizia este executorie, dar cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 zile din momentul pronunțării deciziei integrale.
Decizia motivată pronunțată public la 18 aprilie 2017, ora 14:00.

Menționăm că în data de 3 august 2016, la Judecătoria Ciocana a avut loc cea de-a 20-a (ultima) ședință de judecată asupra dosarului penal Tofan Victor Alexandru (nr. dosar. 22-1-3405-07072015), în cadrul căreia a fost pronunțată sentința care conține 15 pagini.

A fost pronunțată SENTINȚA în dosarul penal privind gardul bisericii, 8 august 2016

Amintim că în ședința instanței de fond din 17.09.2015 procurorul, Lealin Iuri, a înaintat demersul privind suspendarea din funcția de primar al s. Colonița, mun. Chișinău a inculpatei, Zaporojan Angela, pînă la soluționarea definitivă a cauzei penale (detalii în documentul de mai jos).

Procurorul a cerut suspendarea din funcție a Angelei Zaporojan, primarul a părăsit PLDM, instanța a refuzat suspendarea, 2 mai 2017

În data de 9 noiembrie 2015, a apărut în presă o declarație comună semnată și de primarul s. Colonița Zaporojan Angela, membru al Partidului Liberal-Democrat din Moldova, în care anunță că au părăsit formațiunea din care fac parte. 

Zaporojan Angela, primarul s. Colonița a părăsit PLDM10 noiembrie 2015

Prin Încheierea Judecătoriei Cocana mun. Chișinău din 07 decembrie 2015 a fost respins ca neîntemeiat demersul procurorului privind suspendarea inculpatei, Zaporojan Angela Grigore, din funcția de primar al s. Colonița, mun. Chișinău, pînă la soluționarea definitivă a cauzei penale.

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, la data de 23 decembrie 2015, Respinge recursul acuzatorului de stat, procuror în Procuratura Ciocana, mun. Chișinău, Iuri Lealin, declarat împotriva Încheierii Judecătoriei Cocana mun. Chișinău din 07 decembrie 2015, privind respingerea ca neîntemeiat a demersului procurorului privind suspendarea inculpatei, Zaporojan Angela Grigore, din funcția de primar al s. Colonița, mun. Chișinău, pînă la soluționarea definitivă a cauzei penale. Decizia este irevocabilă.

Download (PDF, 227KB)