O nouă etapă în drumul anevoios spre "cucerirea încrederii" investitorilor și agenților economici locali are loc la noi în Colonița. După câteva precedente, avem o nouă "realizare"- Frigiderul de 700 tone (cod cadastral 01492060362, vezi amplasarea pe hartă). Această construcție care după destrămarea gospodăriei, a revenit cotașilor, în părți valorice conform hotărârilor comisiilor și adunărilor de rigoare, consemnate în procese verbale. Conform deciziei 2/3 a Consiliului Sătesc Colonița din 06.03.2011 (pagina 8-19):
– 25% – aparțineau grupului Ababii P.
– 25% – aparțineau grupului Baranov S.
– 25% – aparțineau grupului Umanet Ch..
– 25% – aparțineau grupului Nedeterminati.
– Camera nr.5 aparținea lui Ursu L. si Ursu S.
– Camera nr.2 aparținea lui Ghimp I.

Pe ce se bazează fundamentul “european” al Colonitei? 1 februarie 2012

Cu toate acestea frigiderul s-a trezit peste noapte cu un nou proprietar.

Discuțiile despre cum s-a ajuns în această situație pot fi văzute în dezbaterea Consiliului Sătesc Colonița din 11 iulie 2012, chestiunea nr. 10 de pe ordineade zi – Cu privire la examinarea cererii cet.Ursu Lidia,Ursu Vladimir și alții privind privatizarea cotei – părți valorice în imobilul frigider. Material video – 1h 50′ 34” – 2h 08′ 15”.

[VIDEO] Ședința Consiliului Sătesc Colonița – 11 iulie 2012

Raportului comisiei juridice, realizat de Dl. Ursu Grigore, poate fi văzut mai jos. În acest raport este consemnat caracterul ilegal de împroprietărire și ulterior vânzare a bunului dat, cerându-se anularea acestor acte și adresarea către organele abilitate de a examina acest caz.

În concluzie, iarăși avem o situație incertă prin care este preluat un bun imobil, care aduce pierderi directe pentru persoanele care au avut cote părți în el, cât și indirecte pentru comunitatea noastră, care devine tot mai putin credibilă în plan investițional, cu o perspectivă clară de a deveni codașă la capitolul dat. Pentru a depăși acest gen de situații se impune clar o altă atitudine din partea Administrației Publice Locale. Aceasta ar trebui să se implice insistent pentru apărarea drepturilor de proprietate ale colonițenilor, reprezentanta cărora este. Poziția de a asista tacit la acest gen de dispute, lăsă semne mari de întrebare. De partea cui este Administrația Publică Locală?

no images were found