Sedința Consiliului Sătesc în care s-a votat dar nu s-a decis

La 15 decembrie 2017, în sala de ședințe a primăriei satului Colonița a avut loc continuarea ședința Consiliului Sătesc Colonița, începută pe data de 7 decembrie 2017, la solicitarea consilierilor locali. Ședința din data de 7 decembrie 2017 a fost deschisă, iar din cauza insistenței primarului de a vota în primul rînd proiectul bugetului pentru 2018 în a doua lectură, consilierii au decis întreruperea ședinței și continuarea ei pe data de 15 decembrie.

Pe de altă parte, primarul Zaporojan Angela a abuzat de atribuțiile ei, fără a ține cont de faptul că sedința a fost întreruptă și urmează să fie continuată, în data de 8 decembrie 2017 a emis o dispozitie de convocare a ședinței Consiliului Sătesc tot pentru data de 15 decembrie 2017, care în aceiași zi a fost plasată pe pagina web oficială.

Ședința a început cu certuri și clarificări dacă e continuarea ședinței trecute sau e ședință nouă. În ordinea de zi inițială propusă de consilierii locali au fost introduse 8 chestiuni. Ordinea de zi finală a conținut 8 chestiuni.

Președinte al ședinței a fost Ghimp Dumitru. Ședința a durat peste patru ore.

Secretarul consiliului care e secretar „cînd vrea”

În dimineața zilei de 15 decembrie 2017, secretarul consiliului Oleacu Claudia era la serviciu și își îndeplinea atribuțiile,  iar în seara zilei dumneaei subit era în „imposibilitate de funcție”, astfel că la ședința Consiliului Sătesc Colonița de la orele 17:00 atribuțiile sercetarului consiliului au fost „îndeplinite” de către Braghiș Vasile” ne-au declarat unii consilieri locali. Pe durata ședinței și nici după, Oleacu Claudia nu a făcut publică dovada imposibilității de a participa la ședința din ziua respectivă.

Amintim că anterior consilierii locali ai fracțiunii PL au acuzat secretarul consiliului sătesc, dna. Oleacu de faptul că „s-a îmbolnăvit” la comanda primarului.

Nici un proiect de decizie votat de consilierii locali nu a ajuns să fie semnat și ștampilat ca să devină act oficial

Contrar practicii* folosite în Colonița (vezi explicații mai jos), „secretarul interimar” Braghiș Vasile a amînat invitarea președintelui ședinței să aplice semnătura, iar cînd, după insistența consilierilor locali, a oferit actele, semnătura secretarului era aplicată doar pe patru decizii din cele opt votate. Celelalte patru decizii a refuzat să le semneze declarînd că se încalcă legislația, fără a prezenta careva explicații scrise, și că va solicita consiliului reexaminarea acelor decizii. După expirarea celor 5 zile prevăzute de legislație, nici o decizie votată în ședința Consiliului Sătesc Colonița din 15 decembrie 2017 nu a fost semnată și ștampilată și nu a devenit act oficial cu putere juridică.

Explicațiile consilierilor

Ghimp Dumitru, președintele ședinței respective, a refuzat să semneze doar o parte din deciziile aprobate, solicitînd ca toate deciziile votate să fie în corespundere cu votul consilierilor și să fie contrasemnate de către secretarul consiliului. Ghimp dumitru ne-a declarat că „… refuzul lui Braghiș Vasile de a semna o parte din decizii este legat de interesele dumnealui, în special cele legate de terenuri. O altă situație descrisă de consilierul local este cea a manipulării și falsificării deciziiei consilierilor, prin ascunderea unor prevederi în textele supuse votului. Doar la proiectul bugetului pentru anul 2018 consilierii de trei ori au insistat asupra excluderii unor prevederi care, „din greșeală” reapăreau la urătoarea examinare a documentului, prevederi care pînă la urmă au fost introduse în documentul final contrar voinței consilierilor”.

Consilierii locali Ghimp Dumitru (președintele ședinței respective) și Foiu Tatiana, în data de 21 decembrie 2017, au depus o cerere în care solicitau secretarului consiliului semnarea deciziilor votate. Răspunsul a fost oferit a doua zi, în data de 22 decembrie.

Explicațiile secretarului consiliului, a celui în „imposibilitate” și a celui „interimar

Colonita.eu, în data de 22 decembrie 2017 a solicitat opinia Claudiei Oleacu, referitor la situația legată de ședința din respectivă. Dumneaei ne-a declarat că nu se poate expune deoarece nu a fost la ședință, dar ne-a asigurat că nu este criză în activitatea consiliului, bugetul votat va fi valabil și totul va fi bine. „Bugetul este, a fost aprobat, totul a trecut …” ne-a mai declarat Oleacu Claudia. Imediat a fost chemat Braghiș Vasile, care insista pe faptul că primul e obligat să semneze președintele ședinței, după care secretarul contrasemnează. Pînă la momentul discuției deciziile nu au fost  semnate de președintele ședinței. Braghiș Vasile ne-a mai declarat că „nu toate deciziile le pregătește secretarul consiliului, … președintele ședinței semnează și secretarul contrasemnează, iar responsabilitatea o poartă ambele persoane. Președintele ședinței după ce citește documentele redactate, prin semnătura lui confirmă corespunderea documentelor cu votul consilierilor, iar responsabilitatea corectitudinii acelui document o poartă ambii … Secretarul poate contrasemna, iar președintele poate zice că nu semnează. Iar dacă președintele a semnat, responsabilitatea de corespundere a legalității o poartă secretarul … Președintele poate semna, secretarul poate să nu contrasemneze, și invers, secretarul poate să o contrasemnez dar nu are ce contrasemna pînă ce e semnat de președinte … Dacă secretarul consiliului consideră că decizia nu corespunde legislației este obligat să informeze că nu o contrasemnează și decizia urmează să fie examinată la consiliul următor.”

La data apariției acestui material Procesul Verbal al ședinței nu era disponibil.

Informația dată nu a fost făcută publică de primăria Colonița pe pagina web oficială pînă la momentul apariției acestui material.

* Conform practicii locale confirmate de către mai mulți consilieri locali, după sedința consiliului sătesc, toate actele rămîneau la secretarul consiliului sătesc pentru a perfecta deciziile și procesul verbal al ședinței în conformitate cu votul aleșilor locali. După ce erau perfectate actele, președintele ședinței era invitat pentru a semna actele. În practica de pînă acum, președintele ședinței își aplica semnătura pe actele pregătite și deja semnate de către secretarul consiliului. După ce erau aplicate ambele semnături, actele erau ștampilate și intrau în vigoare.

Download (PDF, 1.61MB)

Download (PDF, 212KB)